Formule matematice în MathJax

Formulele matematice sunt destul de greu de reprezentat în html, mai ales formulele complicate care includ caractere grecești.

M-am lovit de această problemă în momentul în care am încercat să reprezint o sumă, ceea în matematică este cunoscut caracterul grecesc Sigma mare

( sum{} )

. Pentru a reprezenta foarte ușor o formulă matematică se poate folosi MathJax, care este foarte ușor de instalat și folosit în orice pagină web.
Instalare
Pas 1.Adăugați javascriptul de mai jos în interiorul tagului head.<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML"></script>

Pas 2. Syntaxa: în interiorul unui tag <p> se adaugă formula în formatul special pentru MathJax.


<p>
Exemplu:
( sum{} ) </p>

When (a ne 0), there are two solutions to (ax^2 + bx + c = 0) and they are
$$x = {-b pm sqrt{b^2-4ac} over 2a}.$$
Identifier List


Besides alphabetical characters, these identifiers are also usable: sin, cos, tan, cot, arcsin,
arccos, arctan, arccot, sinh, cosh, tanh, coth, sec, csc, alpha, beta, gamma, Gamma, delta, Delta, epsilon, varepsilon, zeta, eta, theta, vartheta, Theta, iota,
kappa, Lambda, lambda, mu, nu, xi, Xi, pi, Pi, rho, varrho, sigma, Sigma, tau, upsilon, Upsilon, phi, varphi, Phi, chi, psi, Psi, omega, Omega, partial, eth,
hbar, imath, jmath, ell, Re, Im, wp, nabla, infty, aleph, beth, and gimel.
Operators List


These are the allowed operators:
+, -, =, <, >, |, %, ,, ., $, (, ), [, ], !, leq, geq, ll, gg, subset,
supset, subseteq, supseteq, nsubseteq, nsupseteq, sqsubset, sqsupset, sqsubseteq, sqsupseteq, preceq, succeq, doteq, equiv, approx, cong, simeq, sim, propto,
neq, parallel, asymp, vdash, in, smile, models, perp, prec, sphericalangle, nparallel, bowtie, dashv, ni, frown, notin, mid, succ, measuredangle, pm, div,
times, cdot, mp, ast, star, dagger, ddagger, cap, cup, uplus, sqcap, sqcup, vee, wedge, diamond, bigtriangleup, bigtriangledown, triangleleft, triangleright,
bigcirc, bullet, wr, oplus, ominus, otimes, odot, circ, setminus, amalg, exists, nexists, forall, neg, land, lor, rightarrow, leftarrow, mapsto, implies, Rightarrow,
leftrightarrow, iff, Leftrightarrow, top, bot, emptyset, varnothing, {, uparrow, downarrow, |, }, Uparrow, Downarrow, /, angle, lceil, lfloor, backslash,
rangle, rceil, and rfloor.

Exemple:
1. Sigma mare : ( sum{} )
2. Delta ( delta{} )

3. When (a ne 0), there are two solutions to (ax^2 + bx + c = 0) and they are $$x = {-b pm sqrt{b^2-4ac} over 2a}.$$
Pas 3. Enjoy Math 😀 ! Integrarea si informatii despre sintaxa le găsiți aici MathJaxDoc. Un editor pentru MathJax am gasit pearachnoid.com/latex

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *